Έκχιονιστήρας

143000 Έκχιονιστήρας

Έκχιονιστήρας

  • Πλαστικό έλασμα με ενισχυμένη άκρη
  • Στέλεχος από μαύρο αλουμίνιο
143000 Έκχιονιστήρας 143000 Έκχιονιστήρας