Κλαδιά & Βλαστοί

Κλαδιά & Βλαστοί

Σουγιάς εμβολιασμού τσέπης
 • Item:

  Stainless steel

  Grafting

  Pocket-sized

Σουγιάς εμβολιασμού ίσιος
 • Item:

  Stainless steel

  Sharpening wooden canes

  Carving

  Pocket-sized

  Grafting

Κλαδευτήρι Bypass viola
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  Ambidextrous

  Cutting capacity 22 mm

Κλαδευτήρι Bypass lily
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  Ambidextrous

  Cutting capacity 22 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (Μ)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Τηλεσκοπική Ψαλίδα μακριά
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  CrMov

  Aluminium

  Plus parts

  Spare parts

  Cutting capacity 32 mm

  SoftGrip™

Ψαλίδα κορυφής junior
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  Aluminium

  Cutting capacity 32 mm

Γενικής Χρήσης Ψαλίδι κήπου
 • Item:

  For universal cutting

  Ambidextrous

  Herbs

  SoftGrip™

Ενισχυμένο Κλαδευτήρι PowerStep™
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  Cutting capacity 40 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυλω- τή λεπίδα (L)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 50 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (L)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 50 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass,με ψαλιδωτή λεπίδα (Μ)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Scissor head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 28 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass,με ψαλιδωτή λεπίδα (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Scissor head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 28 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (S)
 • Item:

  2,5X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 35 mm

Τηλεσκοπική Ψαλίδα
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  CrMov

  Aluminium

  Telescopic

  Plus parts

  Spare parts

  Cutting capacity 32 mm

  SoftGrip™

Ψαλίδα Κορυφής
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  CrMov

  Aluminium

  Plus parts

  Spare parts

  Cutting capacity 32 mm

  SoftGrip™