Όλα τα προϊόντα

Ψαλίδα με μηχανισμό γραναζιού
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  CrMov

  Cutting capacity 26 mm

  Right-handed product

  Hand size, small

  Spare parts

Ψαλίδα S-M, με μηχανισμό γραναζιού & λεπίδα Βypass
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  CrMov

  Cutting capacity 20 mm

  Right-handed product

  Spare parts

Ψαλίδα S-M, με μηχανισμό γραναζιού & λεπίδα Anvil
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  CrMov

  Cutting capacity 20 mm

  Right-handed product

  Spare parts

Ψαλίδα Pro Pruner
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  Cutting capacity 26 mm

  Spare parts

Ενισχυμένη Ψαλίδα PowerStep™
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 24 mm

  Ambidextrous

  SoftGrip™

Ψαλίδα με μοχλό και λεπίδα Anvil
 • Item:

  2X EaseCut™

  For universal cutting

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 20 mm

  Hand size, small

  Spare parts

Ψαλίδα με λαβή δαχτύλων για γενικό ψαλίδισμα
 • Item:

  For universal cutting

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 20 mm

  Ambidextrous

  Safety

  Fingerloop handle

  Spare parts

  SoftGrip™

Ψαλίδα με λαβή δαχτύλων και λεπίδα Bypass
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 20 mm

  Ambidextrous

  Safety

  Fingerloop handle

  Spare parts

  SoftGrip™

Ψαλίδα με λαβή δαχτύλων και λεπίδα Anvil
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 20 mm

  Ambidextrous

  Safety

  Fingerloop handle

  Spare parts

  SoftGrip™

Γενικής Χρήσης Ψαλίδι κήπου, 24 εκ.
 • Item:

  For universal cutting

  Stainless steel

  Right-handed product

  Herbs

  Pot plants

Γενικής Χρήσης Ψαλίδι κήπου, 21 εκ.
 • Item:

  For universal cutting

  Stainless steel

  Right-handed product

  Herbs

  Pot plants

Γενικής Χρήσης Ψαλίδι κήπου, 18 εκ.
 • Item:

  For universal cutting

  Stainless steel

  Right-handed product

  Herbs

  Pot plants

Ψαλίδια για Bonsai
 • Item:

  Micro tip

  Ambidextrous  Pot plants

  Bonsai plants

  Cotton & string

  SoftGrip™

Ψαλίδι για Bonsai
 • Item:

  Micro tip

  Ambidextrous  Pot plants

  Bonsai plants

  SoftGrip™

Ψαλίδα φραχτών PowerGear™
 • Item:

  3,5X EaseCut™

  PTFE coating

  Steel gear mechanism

  FiberComp™

  Power tip

  Shock-proofed

  Hedges and bushes

Ψαλίδα φραχτών PowerLever™
 • Item:

  2,5X EaseCut™

  FiberComp™

  Power tip

  Hedges and bushes

Μαχαίρι γενικής χρήσης
 • Item:

  Stainless steel

  Whittling

  Vegetables

  Fish

Σουγιάς εμβολιασμού κυρτός
 • Item:

  Stainless steel

  Grafting

  Pocket-sized

Σουγιάς εμβολιασμού τσέπης
 • Item:

  Stainless steel

  Grafting

  Pocket-sized

Σουγιάς εμβολιασμού ίσιος
 • Item:

  Stainless steel

  Sharpening wooden canes

  Carving

  Pocket-sized

  Grafting

Κλαδευτήρι Bypass viola
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  Ambidextrous

  Cutting capacity 22 mm

Κλαδευτήρι Bypass lily
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  Ambidextrous

  Cutting capacity 22 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (Μ)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Τηλεσκοπικός Εκριζωτής Ζιζανίων
 • Item:

  Stainless steel

  Telescopic

  SoftGrip™

Τηλεσκοπική Ψαλίδα μακριά
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  CrMov

  Aluminium

  Plus parts

  Spare parts

  Cutting capacity 32 mm

  SoftGrip™

Ψαλίδα κορυφής junior
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  Aluminium

  Cutting capacity 32 mm

Ψαλίδα φράχτη και χόρτου Power-Lever™
 • Item:

  2X EaseCut™

  Aluminium

  Grass

  Hedges and bushes

  Power tip

Τσεκούρι κάμπιγκ Χ5
 • Item:

  Chopping axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

Γενικής Χρήσης Ψαλίδι κήπου
 • Item:

  For universal cutting

  Ambidextrous

  Herbs

  SoftGrip™

Τσεκούρι κοπής X7
 • Item:

  Chopping axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τσεκούρι ξυλουργού X10
 • Item:

  Chopping axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τσεκούρι διαχωρισμού (σχισίματος) X17
 • Item:

  Splitting axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τσεκούρι διαχωρισμού (σχισίματος) X25
 • Item:

  Splitting axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

112287
 • Item: