Κλαδευτήρια μεγάλων κλώνων

Κλαδευτήρια μεγάλων κλώνων

Loppers
Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (Μ)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Ενισχυμένο Κλαδευτήρι PowerStep™
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  Cutting capacity 40 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυλω- τή λεπίδα (L)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 50 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (L)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 50 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass,με ψαλιδωτή λεπίδα (Μ)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Scissor head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 28 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass,με ψαλιδωτή λεπίδα (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Scissor head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 28 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (S)
 • Item:

  2,5X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 35 mm