Ξύλα & Κλαδιά

Ξύλα & Κλαδιά

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (Μ)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Anvil (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυ- λωτή λεπίδα (S)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  CrMov

  FiberComp™

  Spare parts

  Cutting capacity 38 mm

Τηλεσκοπική Ψαλίδα μακριά
 • Item:

  For fresh wood

  PTFE coating

  CrMov

  Aluminium

  Plus parts

  Spare parts

  Cutting capacity 32 mm

  SoftGrip™

Ψαλίδα κορυφής junior
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  Aluminium

  Cutting capacity 32 mm

Τσεκούρι κάμπιγκ Χ5
 • Item:

  Chopping axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

Τσεκούρι κοπής X7
 • Item:

  Chopping axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τσεκούρι ξυλουργού X10
 • Item:

  Chopping axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τσεκούρι διαχωρισμού (σχισίματος) X17
 • Item:

  Splitting axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τσεκούρι διαχωρισμού (σχισίματος) X25
 • Item:

  Splitting axe

  FiberComp™

  PTFE coating

  Weather proof

  Center of gravity

  Tight sealing

  SoftGrip™

Τοξοτό πριόνι 21”
 • Item:

  Fine toothing

  Bow Saw teeth

  Spare parts

Ενισχυμένο Κλαδευτήρι PowerStep™
 • Item:

  For dry wood

  PTFE coating

  CrMov

  Cutting capacity 40 mm

  SoftGrip™

Κλαδευτήρι PowerGear™ Bypass, με καμπυλω- τή λεπίδα (L)
 • Item:

  3X EaseCut™

  For fresh wood

  Hook Head

  PTFE coating

  FiberComp™

  Cutting capacity 50 mm

  SoftGrip™